skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

"Skattetabu brutet för höginkomsttagare"

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:16:00

Grundprincipen i skattereformen för 20 år sedan var att ingen skulle behöva betala mer än 50 procent av en inkomstökning i skatt. "Ett skattetabu är brutet", skriver DN:s Johan Schück i sin krönika.

Innan skattereformen kunde marginalskatterna uppgå till 80-90 procent för höginkomsttagare, vilket ansågs skadligt för ekonomin. Men sedan drabbades Sverige av 1990-talskrisen varpå staten av symboliska skäl på nytt höjde marginalskatten för de högsta inkomsterna.

Värnskatten avskaffades som utlovat från och med 1999, men ersattes i stället av en ny extra statlig inkomstskatt på 5 procent för inkomster över viss nivå. Idag anses värnskatten - som från början bara skulle vara "tillfällig" - som en av de skadligaste skatterna, skriver Johan Schück i sin krönika.

Kommunalskatten ligger idag på runt 31,5 procent. För taxerade inkomster över 45.333 kronor i månaden, eller 545.200 kronor, tillkommer alltså 25 procent.

Men inte nog med det. Vid bruttoinkomster över 542.000 kronor berättigar de inbetalda socialavgifterna inte till ytterligare förmåner.

"Det gör att de kan uppfattas som extra skatt", skriver Johan Schück i DN.

Enligt danske ekonomen Peter Birch Sørensen, som nyligen släppte en uppmärksammad rapport om den svenska skattepolitiken, är den samlade marginalskatten för högre inkomster mellan 63 och 67 procent.

"Det betyder att runt två tredjedelar av en inkomstökning går bort i skatt, långt bort från principen om hälften kvar", skriver Johan Schück.

Enligt Peter Birch Sørensen an värnskatten avskaffas utan att det medför statligt inkomstbortfall. Dessa ca 5 miljarder kronor kommer enligt honom att komma in till statskassan i form av växande skatteunderlag.

"Synd bara att Anders Borg fortfarande verkar ointresserad och att de rödgröna partierna istället vill höja skatten för högre inkomster"


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.