skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

HD fäller i viktigt skattemål

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:55:25

En person som har fått betala straffskatt kan även dömas för skattebrott. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en emotsedd dom mot en 53-årig man.

Mannen friades av Göta hovrätt, som ansåg att åtalet för grovt skattebrott stred mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Detta eftersom mannen tidigare påförts skattetillägg, straffskatt. Men HD river upp den friande hovrättsdomen.

I domen skriver HD att det saknas stöd för att generellt underkänna det svenska systemet med två förfaranden.

I ett annat mål, som HD har prövat parallellt, fastställs domen mot en 63-årig man som i hovrätten fälldes för grovt skattebrott.

HD var inte enig i besluten. I båda målen var två av HD:s domare skiljaktiga i sak, och ansåg att männen skulle frias.

HD:s domar innebär en rättslig motgång för Cevianmannen och Nordeamannen, de huvudmisstänkta i den uppmärksammade, rekordstora insiderhärvan.

De är åtalade för både insiderbrott och skattebrott. Men eftersom de tidigare har påförts skattetillägg har försvaret hävdat att det senare åtalet ska avvisas.

Advokat Hans Strandberg har försvarat både Nordeamannen och den 53-åring som nu fälls av HD.

- Det här var en kalldusch. Det kommer fullständigt överraskande, säger advokat Hans Strandberg, som företrätt 53-åringen, om domen.

Han fortsätter:

- Jag har inte hunnit prata med klienten än, men det här måste på något sätt vidare till Europadomstolen.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:58:46

Svenskt rättsväsende framstår i det här fallet mer som att det tillhör gamla öststatskommunistiska länder än en västerländsk demokrati.

När Europadomstolen fattat sitt beslut är det tid att utvärdera hur det här gått till.