skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Mannheimer Swartling vinner prejudicerande skattemål

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:35:39

Mannheimer Swartling har biträtt ett antal personer i ett skattemål i Regeringsrätten. Personerna var ledande befattningshavare och hade investerat i aktier i det företag där de var anställda. Samtidigt hade dessa personer i avtal accepterat vissa förfoganderättsinskränkningar kopplade till sitt ägande. Frågan rörde om nyckelpersonernas aktievinst skulle beskattas som kapital- eller tjänsteinkomst. Domstolen ger de skattskyldiga rätt och fastslår att vinsterna ska beskattas som inkomst av kapital, vilket innebär lägre skatt och att några arbetsgivaravgifter inte ska utgå.

Regeringsrättens dom blir prejudicerande och får mycket stor betydelse; framförallt för riskkapitalbranschen och för personer i ledande ställning i bolag kontrollerade av riskkapitalbolag.

Mannheimer Swartlings team i skattefrågorna leddes av Martin Nilsson och Anders Erasmie


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.