skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Spärrar i skattemål hotar rättssäkerheten

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:25:06

Domstolsprövning | Målutredningen föreslår att det införs spärrar till kammarrätt och hovrätt i alla typer av skattemål. Svenskt Näringsliv anser att detta leder till ökad rättsosäkerhet.

Målutredningen föreslår att det införs spärrar till kammarrätt och hovrätt i såväl de allvarligaste brottmålen som i alla typer av skattemål. Oavsett hur höga skatter och skattetillägg som Skatteverket beslutar om ska det inte finnas någon självklar rätt att få mer än en domstolsprövning. Svenskt Näringsliv anser att detta leder till ökad rättsosäkerhet.

Målutredningen anser vidare att ett generellt prövningstillstånd kräver att det finns hög kompetens i den första instansen.

– När det gäller skattemål saknas denna kompetens. Att införa ett prövningstillstånd riskerar därför att leda till ökad rättsosäkerhet. Detta gäller i synnerhet då de allmänna förvaltningsdomstolarna har ett utredningsansvar och då den skattskyldige ofta inte har råd att anlita ombud, säger Kerstin Nyquist, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Både Skatteverket och näringslivsorganisationer har krävt kraftfulla åtgärder för att höja kompetensen i första instans, bland annat genom ökad specialisering och att man i skattemål har tre juristdomare.

– Tillsammans med ett stort antal näringslivsorganisationer och Skatteverket har Svenskt Näringsliv dessutom begärt skyndsam utredning av frågan om specialisering vid hantering av skattemål inom de allmänna förvaltningsdomstolarna efter mönster från andra europeiska länder. Att som målutredningen föreslår införa prövningstillstånd leder i stället till ökad rättsosäkerhet och osäkra tidsvinster för domstolarna, säger Kerstin Nyquist.

Målutredningen har inte tagit hänsyn till näringslivets bestämda krav på en separat domstol för bland annat konkurrens, patent och annan immaterialrätt.

Kerstin Nyquist, skattejurist på Svenskt Näringsliv.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.