skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Vilken småföretagare vågar bråka med skatteverket?

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:35:59

Har hämtat från nätet, skriven 23.okt.2008

Rättsäkerheten i en skattetvist finns inte. Har varit i kontakt med en jurist som jobbar med en stor organisation som har mycket kunskaper om skattetvister. Fick veta att om jag är envis och överklagar en dom hos länsrätten som avsåg en stor höjning av inkomstskatt och arbetsgivaravgift så riskerar jag att Skatteverket (SKV) utövar sin makt och beslutar om eftertaxering.


De kan granska mitt företag 5 år bakåt. När en handläggare hos SKV granskar så innebär det att de tittar efter och alltid hittar fel som de betraktar som skattefusk. Jag anser att de inte är intresserade av sanningen.


En handläggare hos SKV kan "fabricera" material för att få fram sin sanning. Skulle någon ha modet att göra en JO-anmälan av denne tjänsteman så har han/hon naturligtvis bara gjort ett ursäktligt fel. Ett fel utfört av en småföretagare är aldrig ursäktligt.
Varför har vi ingen rätt till ett gratis offentligt ombud i dessa så kostsamma och kränkande skattetvister?


Varför är det omvänd bevisbörda? SKV kan påstå vad som helst utan att behöva bevisa något. Den bevisning som den "anklagade" företagaren anför beaktas som regel ej av domstol vid överklaganden speciellt om man inte har ett juridiskt ombud.
Om vi väl har vågat överklaga SKV´s beslut och vunnit i såväl Länsrätt som Kammarrätt får vi bara en skälig ersättning för advokatkostnader.

Trots att SKV kan ha lagt ner en mycket omfattande "häxjakt" med hjälp av skattemedel.


SNÄLLA NI SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT VI SKALL HA SMÅ FÖRETAG I SVERIGE VAR MED I DEBATTEN!DET BARA PRATAS OM ATT VI SMÅFÖRETAGARE ÄR HJÄLTAR OCH SKALL KUNNA SOVA PÅ NATTEN.


Jag skulle gärna vilja slippa vara anonym men vågar inte då jag vill ha mitt företag och min försörjning kvar. Ska jag våga överklaga eller bara acceptera att staten har tagit ca 300 000 kr plus en massa tid som kunde ha ägnats åt att utveckla företaget?


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by LegeNet Sun, September 18, 2016 08:26:19

Enskilda tjänstemän som skapar felkostnader för det allmänna genom absurda processer missbrukar det allmännas resurser. Skattebetalare skulle kunna driva att det allmänna utkräver enskilt skadeståndsansvar för enskilda tjänstemän som genom felaktig handläggning på detta sätt missbrukar och förstör det allmännas resurser. Skadestånd som den enskilda tjänstemannen då får betala ur egna redan skattade medel. Alldeles särskilt om det allmänna i en första vända först genom gemensamrättsligt skadeståndsmål faktiskt enligt EU-rätt (det måste vara enligt EU-rätt för att "kännas", de svenska beloppen är annars löjligt låga) har fått utbetala för den enskilde skadelidande skattefritt rejält skadestånd.

Vägrar det allmänna återvinna sådan förlust från de enskilda tjänstemän som missbrukar det allmännas resurser på detta sätt kan detta i sin tur bli en ny vända enligt gemensamrätt då denna vägran innebär skada för skattebetalaren. Osv. Kontot växer. Eller så kan enskilda driva skadeståndsmål direkt mot andra enskilda som genom att ha agerat i absurda processer missbrukat det allmännas resurser, vilket ju är till skada för den enskilde skattebetalaren!

Tanken med ovan är att skapa enskilt ansvar för de nu maktfullkomliga. Hur det annars går beskrivs i en text om den så kallade "shell as hard as steel" / stahlhartes Gehäuse, https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_cage , men det känner säkert alla redan till som ramlar på denna blogg.

Posted by bjornoz Tue, December 17, 2013 10:18:07

Elias,

Kolla följande OPPT Sweden, Marc Stevens samt RED ICE radio interview med Lisa Andersson som har varit i samma situation som du samt att jag har en vän iGbg som har råkat ut för exakt vad du har genomlidit. Min mail address bjorn.hanson@telia.com

elia.com