skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

"Sverige har blivit ett skatteparadis"

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:22:28

Sverige är rena rama skatteparadiset för utländska företag som övertagit svenska. Det skriver Ekorådet i en färsk rapport där man menar att globaliseringen fått något oanade effekter.

Ekorådet, som är ett samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet mellan flera stora myndigheter, ser en trend, rapporterar TT och di.se.

Sverige förknippas av tradition inte med låg beskattning men det svenska regelverket har på senasre år blivit mycket förmånliga för utländska bolag som vill överta företag i Sverige. Orsaken är enligt Ekorådet en kombination av interna regler, EU-anpassning och "vissa föråldrade skatteavtal".

"Faktum är att det svenska regelverket på senare år har visat sig ge en mycket förmånlig skattemiljö för utländska övertaganden av företag i landet", skriver Ekorådet i sin rapport och tillägger:

"Antalet utlandsägda företag i Sverige ökar och man kan tänka sig att fler svenska ägare väljer att äga företaget via utlandet. Detta i sig behöver inte innebära att skattebrotten ökar, men det finns en risk att regelverket utnyttjas på ett sätt som liknar transaktioner med lågskatteländer och att Sverige används som transitland för utländska ägares skattereducerande syften."

I Ekorådet ingår riksåklagaren, generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten, rikspolischefen, generaltulldirektören, generaldirektören för Brottsförebyggande rådet, generaldirektören för Finansinspektionen, generaldirektören för Skatteverket, rikskronofogden, generaldirektören för Bolagsverket samt generaldirektören för Lotteriinspektionen.

Ordförande i Ekorådet är riksåklagaren.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.