skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Vilken småföretagare vågar bråka med skatteverket?

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:35:59

Har hämtat från nätet, skriven 23.okt.2008

Rättsäkerheten i en skattetvist finns inte. Har varit i kontakt med en jurist som jobbar med en stor organisation som har mycket kunskaper om skattetvister. Fick veta att om jag är envis och överklagar en dom hos länsrätten som avsåg en stor höjning av inkomstskatt och arbetsgivaravgift så riskerar jag att Skatteverket (SKV) utövar sin makt och beslutar om eftertaxering.


De kan granska mitt företag 5 år bakåt. När en handläggare hos SKV granskar så innebär det att de tittar efter och alltid hittar fel som de betraktar som skattefusk. Jag anser att de inte är intresserade av sanningen.


En handläggare hos SKV kan "fabricera" material för att få fram sin sanning. Skulle någon ha modet att göra en JO-anmälan av denne tjänsteman så har han/hon naturligtvis bara gjort ett ursäktligt fel. Ett fel utfört av en småföretagare är aldrig ursäktligt.
Varför har vi ingen rätt till ett gratis offentligt ombud i dessa så kostsamma och kränkande skattetvister?


Varför är det omvänd bevisbörda? SKV kan påstå vad som helst utan att behöva bevisa något. Den bevisning som den "anklagade" företagaren anför beaktas som regel ej av domstol vid överklaganden speciellt om man inte har ett juridiskt ombud.
Om vi väl har vågat överklaga SKV´s beslut och vunnit i såväl Länsrätt som Kammarrätt får vi bara en skälig ersättning för advokatkostnader.

Trots att SKV kan ha lagt ner en mycket omfattande "häxjakt" med hjälp av skattemedel.


SNÄLLA NI SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT VI SKALL HA SMÅ FÖRETAG I SVERIGE VAR MED I DEBATTEN!DET BARA PRATAS OM ATT VI SMÅFÖRETAGARE ÄR HJÄLTAR OCH SKALL KUNNA SOVA PÅ NATTEN.


Jag skulle gärna vilja slippa vara anonym men vågar inte då jag vill ha mitt företag och min försörjning kvar. Ska jag våga överklaga eller bara acceptera att staten har tagit ca 300 000 kr plus en massa tid som kunde ha ägnats åt att utveckla företaget?