skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Maktmissbruk

Elias bloggPosted by Elias Melki Wed, July 14, 2010 10:51:16
Mats Johansson om skatteverkets beslut: “Jag har redan betalat in pengarna”

INTERVJU. Moderaternas riksdagsledamot Mats Johansson kommenterar nu skatteverkets beslut att kräva honom på över 200 000 kronor i uteblivna skatter.

Johansson säger vid 16-tiden till Politikerbloggen:

- Jag begärde förhandsdebitering för några veckor sedan och har i dag ingen skatteskuld.

Enligt Mats Johansson handlar det hela om ett forskningsstipendium som han fick av Anderkoncernens stiftelse 2005. Pengarna användes till forskning kring Nya Wermlandstidningens historia.

- Det var jag själv som upplyste skatteverket om det här stipendiet. Första beskedet var att detta inte var skattepliktigt.

Mats Johansson anser att skatteärendet för hans del redan är avklarat.

- Jag begärde en förhandsdebitering, säger han.

Skriftväxlingen med skatteverket i Simrishamn har pågått under ett par månader.

- Jag ifrågasätter inte beslutet som kom i dag, konstaterar Mats Johansson vidare.

Han säger att det rör sig om ett gammalt ärende med en “intressant förhistoria”.

- När jag fick det här forskningssipendiet fick jag beskedet från stiftelsen att det inte var skattepliktigt. Men jag satte ändå upp summan under “övrigt” i deklarationen. Skatteverket i Skellefteå konstaterade då att detta inte var att betrakta som skattepliktigt.

När Mats Johansson sedan blev riksdagsledamot flyttades granskningen av hans deklarationer över till Simrishamn.

Återigen upplyste han skattetjänstemännen om forskningstipendiet. Och då blev beskedet ett annat.

- På den vägen begärde de in de gamla uppgifterna.

Mats Johansson menar att han hela tiden varit mycket nogrann med sina deklarationer och att han alltid “velat cleara allt med skatteverket”.

- Jag har aktivt upplyst om vad jag gjort och jag begärde förtida debitering själv.

Det är, enligt Johansson, en av förklaringarna till att han nu inte är skyldig att betala något skattetillägg.