skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Vi behöver inte bevis något sa Skatteverket

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, June 24, 2010 08:53:52

Skatteverket anklagade mig, mitt städföretag, min kompanjon och företagets driftschef för skattebrott. Vi utsattes för husrannsakningar, beslag, förhör, betalningssäkring och rättegångar.

Fastighetsanställdas förbund iklädde sig rollen som skattepoliser och ringde runt och skrämde bort våra kunder. Genom ett fackligt veto stoppades ett av mina största städkontrakt. Med hjälp av i förväg utarbetade mallar hävdade skatterevisorerna att svarta löner i underentreprenörsledet gjorde mig till skattebrottsling. Att mallarna inte stämde med verkligheten var de fullständigt blinda inför. Ekobrottsmyndigheten tog till sig Skatteverkets retorik och vi åtalades för skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. En fällande dom hade resulterat i flera års fängelse för mig, min kompanjon och företagets driftschef.

Eftersom jag var fullständigt oskyldig till alla anklagelser bestämde jag mig för att kämpa för att vinna och få upprättelse. Min egen hälsa tog stryk av dygnetruntarbetet, kontakten med hustru och barn försummades. Ville mina söner träffa sin pappa fick de komma till kontoret där jag satt bakom pappershögar och försökte förstå varför skatterevisorerna ville krossa mig. I närmare fem år fick jag kämpa för att till slut vinna. Detta är segrarens berättelse om ett rättsövergrepp som nästan krossade mig, min familj, hälsan och företaget.