skatteverketanfaller

skatteverketanfaller

About the Blog

test

Vilken småföretagare vågar bråka med skatteverket?

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:35:59

Har hämtat från nätet, skriven 23.okt.2008

Rättsäkerheten i en skattetvist finns inte. Har varit i kontakt med en jurist som jobbar med en stor organisation som har mycket kunskaper om skattetvister. Fick veta att om jag är envis och överklagar en dom hos länsrätten som avsåg en stor höjning av inkomstskatt och arbetsgivaravgift så riskerar jag att Skatteverket (SKV) utövar sin makt och beslutar om eftertaxering.


De kan granska mitt företag 5 år bakåt. När en handläggare hos SKV granskar så innebär det att de tittar efter och alltid hittar fel som de betraktar som skattefusk. Jag anser att de inte är intresserade av sanningen.


En handläggare hos SKV kan "fabricera" material för att få fram sin sanning. Skulle någon ha modet att göra en JO-anmälan av denne tjänsteman så har han/hon naturligtvis bara gjort ett ursäktligt fel. Ett fel utfört av en småföretagare är aldrig ursäktligt.
Varför har vi ingen rätt till ett gratis offentligt ombud i dessa så kostsamma och kränkande skattetvister?


Varför är det omvänd bevisbörda? SKV kan påstå vad som helst utan att behöva bevisa något. Den bevisning som den "anklagade" företagaren anför beaktas som regel ej av domstol vid överklaganden speciellt om man inte har ett juridiskt ombud.
Om vi väl har vågat överklaga SKV´s beslut och vunnit i såväl Länsrätt som Kammarrätt får vi bara en skälig ersättning för advokatkostnader.

Trots att SKV kan ha lagt ner en mycket omfattande "häxjakt" med hjälp av skattemedel.


SNÄLLA NI SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT VI SKALL HA SMÅ FÖRETAG I SVERIGE VAR MED I DEBATTEN!DET BARA PRATAS OM ATT VI SMÅFÖRETAGARE ÄR HJÄLTAR OCH SKALL KUNNA SOVA PÅ NATTEN.


Jag skulle gärna vilja slippa vara anonym men vågar inte då jag vill ha mitt företag och min försörjning kvar. Ska jag våga överklaga eller bara acceptera att staten har tagit ca 300 000 kr plus en massa tid som kunde ha ägnats åt att utveckla företaget?

Rödgrön valseger = förmögenhetsskatt

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:25:28

Det blir återinförd förmögenhetsskatt om de röd-gröna partierna vinner valet i höst.

Miljöpartiet som tidigare motsatt sig ett återinförande av förmögenhetsskatten har nu accepterat att skatten återinförs, erfar SVT:s Rapport.

Exakt hur den nya skatten ska utformas är inte klart. Men sannolikt utformas den efter den modell som Socialdemokraterna tagit fram och som innebär att en skatt på en procent tas ut över vissa förmögenheter men att det samtidigt sätts ett tak på vad ett hushåll ska behöva betala i förmögenhetsskatt.

"Sverige har blivit ett skatteparadis"

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:22:28

Sverige är rena rama skatteparadiset för utländska företag som övertagit svenska. Det skriver Ekorådet i en färsk rapport där man menar att globaliseringen fått något oanade effekter.

Ekorådet, som är ett samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet mellan flera stora myndigheter, ser en trend, rapporterar TT och di.se.

Sverige förknippas av tradition inte med låg beskattning men det svenska regelverket har på senasre år blivit mycket förmånliga för utländska bolag som vill överta företag i Sverige. Orsaken är enligt Ekorådet en kombination av interna regler, EU-anpassning och "vissa föråldrade skatteavtal".

"Faktum är att det svenska regelverket på senare år har visat sig ge en mycket förmånlig skattemiljö för utländska övertaganden av företag i landet", skriver Ekorådet i sin rapport och tillägger:

"Antalet utlandsägda företag i Sverige ökar och man kan tänka sig att fler svenska ägare väljer att äga företaget via utlandet. Detta i sig behöver inte innebära att skattebrotten ökar, men det finns en risk att regelverket utnyttjas på ett sätt som liknar transaktioner med lågskatteländer och att Sverige används som transitland för utländska ägares skattereducerande syften."

I Ekorådet ingår riksåklagaren, generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten, rikspolischefen, generaltulldirektören, generaldirektören för Brottsförebyggande rådet, generaldirektören för Finansinspektionen, generaldirektören för Skatteverket, rikskronofogden, generaldirektören för Bolagsverket samt generaldirektören för Lotteriinspektionen.

Ordförande i Ekorådet är riksåklagaren.

"Skattetabu brutet för höginkomsttagare"

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:16:00

Grundprincipen i skattereformen för 20 år sedan var att ingen skulle behöva betala mer än 50 procent av en inkomstökning i skatt. "Ett skattetabu är brutet", skriver DN:s Johan Schück i sin krönika.

Innan skattereformen kunde marginalskatterna uppgå till 80-90 procent för höginkomsttagare, vilket ansågs skadligt för ekonomin. Men sedan drabbades Sverige av 1990-talskrisen varpå staten av symboliska skäl på nytt höjde marginalskatten för de högsta inkomsterna.

Värnskatten avskaffades som utlovat från och med 1999, men ersattes i stället av en ny extra statlig inkomstskatt på 5 procent för inkomster över viss nivå. Idag anses värnskatten - som från början bara skulle vara "tillfällig" - som en av de skadligaste skatterna, skriver Johan Schück i sin krönika.

Kommunalskatten ligger idag på runt 31,5 procent. För taxerade inkomster över 45.333 kronor i månaden, eller 545.200 kronor, tillkommer alltså 25 procent.

Men inte nog med det. Vid bruttoinkomster över 542.000 kronor berättigar de inbetalda socialavgifterna inte till ytterligare förmåner.

"Det gör att de kan uppfattas som extra skatt", skriver Johan Schück i DN.

Enligt danske ekonomen Peter Birch Sørensen, som nyligen släppte en uppmärksammad rapport om den svenska skattepolitiken, är den samlade marginalskatten för högre inkomster mellan 63 och 67 procent.

"Det betyder att runt två tredjedelar av en inkomstökning går bort i skatt, långt bort från principen om hälften kvar", skriver Johan Schück.

Enligt Peter Birch Sørensen an värnskatten avskaffas utan att det medför statligt inkomstbortfall. Dessa ca 5 miljarder kronor kommer enligt honom att komma in till statskassan i form av växande skatteunderlag.

"Synd bara att Anders Borg fortfarande verkar ointresserad och att de rödgröna partierna istället vill höja skatten för högre inkomster"

Gigantisk skattesmäll hotar Sandvik

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:11:05

Industrikoncernen Sandvik kan komma att beskattas med fem miljarder kronor i efterhand.

Detta efter att förvaltningsrätten bifallit ett överklagande där Skatteverket vill beskatta företaget för tillkommande intäkt för 2005, skriver flera medier.

Bakgrunden är att Sandvik under 2005 genomförde en omorganisation av immateriella rättigheter där alla bolagets svenskägda patent och varumärken överfördes till ett nybildat bolag – Sandvik Intellectual Property (IP-bolaget).

Skatteverket godkände först Sandviks deklaration för 2005 men överklagade senare sitt eget beslut.

Sandvik har nu två månader på sig att överklaga beslutet.

Kinnevik riskerar smäll på 800 miljoner kronor

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 14:08:10

I samband med försäljningen av dotterbolaget Invik har Kinnevik gjort sig skyldiga att betala drygt 800 miljoner kronor i skatt, anser Skatteverket, enligt Di.s

År 2007 sålde investmentbolaget Kinnevik dotterbolaget Invik till isländksa Milestone. Några år tidigare introducerades Invik börsen.

Samtidigt lånade Kinnevik ut pengar till dotterbolaget och fick i gengäld så kallade konvertibla skuldebrev som "till en förmånlig kurs kunde omvandlas till aktier", skriver Di.se.

Men i och med Milestones uppköp av Invik ska det enligt sajten uppstått en vinst på 820 miljoner kronor i dotterbolaget. En vinst som nu Kinnevik ska betala skatt för då aktierna inte varit ägda som börsnoterade i minst ett år, anser skatteverket.

"Kinnevik har paketerat aktierna i ett dotterbolag och sålt dem direkt. Det här är inte suftet med de nya skatteregflerna", säger Per Johan Åseskog, skatterevisor på Skatteverket, till sajten och hänvisar till de nya skatteregler som infördes 2003.

HD fäller i viktigt skattemål

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:55:25

En person som har fått betala straffskatt kan även dömas för skattebrott. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en emotsedd dom mot en 53-årig man.

Mannen friades av Göta hovrätt, som ansåg att åtalet för grovt skattebrott stred mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Detta eftersom mannen tidigare påförts skattetillägg, straffskatt. Men HD river upp den friande hovrättsdomen.

I domen skriver HD att det saknas stöd för att generellt underkänna det svenska systemet med två förfaranden.

I ett annat mål, som HD har prövat parallellt, fastställs domen mot en 63-årig man som i hovrätten fälldes för grovt skattebrott.

HD var inte enig i besluten. I båda målen var två av HD:s domare skiljaktiga i sak, och ansåg att männen skulle frias.

HD:s domar innebär en rättslig motgång för Cevianmannen och Nordeamannen, de huvudmisstänkta i den uppmärksammade, rekordstora insiderhärvan.

De är åtalade för både insiderbrott och skattebrott. Men eftersom de tidigare har påförts skattetillägg har försvaret hävdat att det senare åtalet ska avvisas.

Advokat Hans Strandberg har försvarat både Nordeamannen och den 53-åring som nu fälls av HD.

- Det här var en kalldusch. Det kommer fullständigt överraskande, säger advokat Hans Strandberg, som företrätt 53-åringen, om domen.

Han fortsätter:

- Jag har inte hunnit prata med klienten än, men det här måste på något sätt vidare till Europadomstolen.

Mannheimer Swartling vinner prejudicerande skattemål

Elias bloggPosted by Elias Melki Thu, July 15, 2010 08:35:39

Mannheimer Swartling har biträtt ett antal personer i ett skattemål i Regeringsrätten. Personerna var ledande befattningshavare och hade investerat i aktier i det företag där de var anställda. Samtidigt hade dessa personer i avtal accepterat vissa förfoganderättsinskränkningar kopplade till sitt ägande. Frågan rörde om nyckelpersonernas aktievinst skulle beskattas som kapital- eller tjänsteinkomst. Domstolen ger de skattskyldiga rätt och fastslår att vinsterna ska beskattas som inkomst av kapital, vilket innebär lägre skatt och att några arbetsgivaravgifter inte ska utgå.

Regeringsrättens dom blir prejudicerande och får mycket stor betydelse; framförallt för riskkapitalbranschen och för personer i ledande ställning i bolag kontrollerade av riskkapitalbolag.

Mannheimer Swartlings team i skattefrågorna leddes av Martin Nilsson och Anders Erasmie

« PreviousNext »